Untitled-1.jpg

SWIT

ISLAMIC SCHOOL

2.jpg

ลุ่มน้ำทะเลสาบ 

เสน่ห์แห่งสิงหนคร

106178003_2636594793275485_1268701796165

<  ประชุมผู้ปกครอง

ภายใต้กฎและข้อปฏิบัติมาตรการ

ควบคุมโรคระบาดโควิด 19

108986951_372392583745699_45754521119564

<  แข่งขันทำแกงส้ม

คณะครูโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

ทำแกงส้มปลากะพง 3 น้ำ ทะเลสาบสงขลา

97323207_2603092309959067_79059141705439

<  เรียนออนไลน์ DLTV

วิธีการเรียนออนไลน์ 

ผ่านเว็บไซต์ DLTV

เรียนได้ทุกระดับชั้น 

95721142_2596153643986267_36829043786640

<ช่วยเหลือ แบ่งปัน

สร้างกำลังใจ

ทีมงานคณะครู และผู้บริหาร โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องในตำบลหัวเขา จำนวน 157 ครัวเรือน เพื่อเยี่ยมเยียน พบปะ สร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมมอบชุดอาหารละศิลอด

สมัครเรียนออนไลน์

ระบบตรวจสอบนักเรียน

- สมัครเรียน ออนไลน์

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัคร

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 

  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

 copyright  swit islamic school

qN4uh5e2Wu.png
  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม