โลโก้หน้าล็อกอิน.png
1/2
unnamed.jpg

1.นางสาวมัยมูนา หะมะ     user : t6401 pass : 06401 
2.นางสาวนรินดา โส๊ะสุบ    user : t6402 pass : 06402
3.นางสาวปัตตีมา หะมะ     user : t6403 pass : 06403
4.นางสาววริศรา สังข์ทอง   user : t6404 pass : 06404
5.นายพงค์ทวี พันธุ์โณ       user : t6405 pass : 06405

วิธีการใช้งาน Zchoolmate

คลิปทำความรู้จัก Zchoolmate EP.1 - EP.5

EP.1

EP.2

EP.3

EP.4

EP.5

EP.6

EP.7 VOD อบรม การสร้างตารางคะแนน

EP.8 การใช้งานบนแอพพลิเคชั่น