หลักสูตรอนุบาล.png
ข้อมูลครูประจำชั้น.png
เฉพาะครูผู้สอน.png

รูปกิจกรรม

กิจวัตรประจำวันของน้องๆอนุบาล

ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0079
ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0018
ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0102
IMG_9317
ทัศนะศึกษาสวนป๋าเปรม_๑๙๐๒๑๑_0058
ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0061
ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0064
ทัศนศึกษา61_๑๙๐๒๑๑_0055

ผลงานของหนู

กิจกรรมต้อนรับ วันอีดิลฟิตรี

กีฬาสี ปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก 

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 

  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

 copyright  swit islamic school

qN4uh5e2Wu.png
  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม