โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์  Singhanakhon wittayanusorn school

271/8 หมู่1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

  โทร. 074-800-611 สำนักงานใหญ่ , 074-800-701 แผนกสตรี      E-mail : schoolswit@gmail.com

qN4uh5e2Wu.png
  • Facebook - วงกลมสีดำ
  • YouTube - วงกลมสีดำ
  • Google Play - ดำวงกลม
  • น้ำขึ้นน้ำลง - วงกลมสีดำ

สมัครเรียนออนไลน์

แบบจำนงค์

ข้อมูลการศึกษา (ถ้ามี)

arrow&v

* สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการสอบเข้าเรียน จำนวน 6 วิชา ดังนี้

1.วิชาภาษาไทย      2.วิชาคณิตศาสตร์    3.วิชาวิทยาศาสตร์   

4.วิชาสังคมศึกษา   5.วิชาภาษาอังกฤษ   6.วิชาอิสลามศึกษา

นักเรียนต้องได้คะแนน 30 % ขึ้นไป

* การจัดสอบมี 3 รอบ 

รอบที่ 1 วันศุกร์      ที่ 14 ก.พ. 2563   เวลา  08.30-10.30 น.

รอบที่ 2 วันอาทิตย์  ที่  5  เม.ย. 2563   เวลา  09.00-11.00 น.

รอบที่ 3 วันอาทิตย์  ที่  3  พ.ค. 2563   เวลา   09.00-11.00 น.