ค่าย ปั้นฮาฟิสอัลกุรอ่าน

ณ โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

 1. ลักษณะค่าย  : ค่ายประจำ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 (รวม 23 วัน)

 2. ค่าใช้จ่าย : 3,600 บาท เฉลี่ยวันล่ะ 156 บาท  

 3. คุณสมบัตินักเรียนที่สนใจ :

  1. รับเฉพาะนักเรียนผู้ชายเท่านั้น

  2. อายุ ระหว่าง 10-13 ปี ( ป.4 , ป.5 , ป.6 , ม.1)

  3. สามารถอ่านอัลกุรอ่านได้แล้วเบื้องต้น

  4. สุขภาพดี ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ เป็นต้น

  5. ไม่รับนักเรียนจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงจากการประกาศของภาครัฐเรื่องมาตรการการป้องกันโควิด  

 4. จำนวนที่รับ : จำนวนจำกัดแค่ 40 คนโดยยึดการจำนงสิทธิ์ในการเข้าค่ายจากหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น

 5. จำนวนครูฮาฟิส ที่ดูแลประจำ : 4 คน

 6. สถานที่จัด : แผนกมัธยม โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 

 7. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาด้วย

  1. เบาะนอน หมอน ผ้าห่ม

  2. เสื้อโต๊ปขาว อย่างน้อย 2 ชุด หมวกใส่ละหมาดสีขาว  

  3. เสื้อโต๊ปสีอื่นๆ ตามความสะดวก

  4. ชุดนอน ปกปิดเอารัต

  5. ชุดลำลอง เสื้อและกางเกง ปกปิดเอารัต และไม่มีลายการ์ตูน จำนวนให้พอเหมาะ

  6. ผ้าเช็ดตัว

  7. รองเท้าแตะ

  8. สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน

  9. ไม้แขวนเสื้อ

  10. ตะกร้าสำหรับ ใส่ผ้า หรือ เตรียมซัก อย่างน้อย 1 ใบ

  11. อนุญาตให้นำโทรศัพท์มาได้ แต่ต้องฝากไว้ที่ครูผู้ดูแลเท่านั้น จะมีช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้

  12. อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 8. สิ่งที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้

  1. อาหารซาฮูร และ อาหารละศิลอด พร้อมทั้งของว่าง ของหวาน น้ำดื่ม

  2. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

  3. ราวแขวนผ้าในร่ม และกลางแดด

  4. วันแรกของค่าย นักเรียนจะได้รับชุดหนังสือ ที่ใช้ตลอดค่ายดังต่อไปนี้

   1.  อัลกุรอ่าน 1 เล่ม

   2.  หนังสือ อัซการนาบาวี 1 เล่ม

   3. หนังสือ ตัจวีด ฉบับ ภาษาไทย 1 เล่ม

   4. เอกสาร รวมบทดุอา 1 เล่ม

   5. หนังสือ นมาซเหมือนนบี 1 เล่ม

   6. สมุด ปากกา

 9. การจัดการเรียนการสอนภายในค่าย

  1. เน้นหลักการอ่านอัลกุรอ่านและการออกเสียงที่ถูกต้อง

  2. เรียนรู้เทคนิควิธีการท่องจำอัลกุรอ่าน

  3. เรียนรู้หลักการศรัทธา และหลักการปฏิบัติฟิกฮฺเบื้องต้น เช่น การอาบน้ำละหมาด การละหมาด การอาบน้ำยกฮาดัษ การละหมาดคนตาย การละหมาดอีดทั้งสอง เป็นต้น

  4. กิจกรรมตัรบียะ ปลูกฝังจริยธรรมอิสลาม

  5. ฝึกฝนการเป็นผู้นำละหมาด

  6. ดุอาในชีวิตประจำวัน

  7. การสร้างแรงบันดาลใจ

  8. กิจกรรมผ่อนคลาย กีฬา นันทนาการ

 10. การส่งและรับนักเรียน

  1. ผู้ปกครองส่งนักเรียน ในวันที่ 15 เมษายน 64 เวลา 9:00 น. และต้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงก่อนการเริ่มค่าย ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน

  2. ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 64 เวลา 14:00 น. และต้องเข้าร่วมประชุม ก่อนรับนักเรียนกลับบ้าน

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 

  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

 copyright  swit islamic school

qN4uh5e2Wu.png
 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม