ข่าวสารแผนกสตรี

ข้อมูลครูประจำชั้น.png

ผลงานของเรา

รูปกิจกรรม

กิจวัตรประจำวันของนักเรียนมัธยม

บูรณาการ การงานอาชีพ_๑๙๐๓๐๖_0074
การเรียนการสอน_๑๙๐๓๐๖_0034
บูรณาการ การงานอาชีพ_๑๙๐๓๐๖_0158
บูรณาการ การงานอาชีพ_๑๙๐๓๐๖_0180
DSC_0134

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 

  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

 copyright  swit islamic school

qN4uh5e2Wu.png
  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม