top of page
22.png

ข่าวสารแผนกสตรี

ปฏิทินวิชาการ มัธยม.jpg
ตารางเรียน.png
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์.png
ปฏิบัติการประจำปี.png
การแต่งกายนักเรียนสตรี.png
22.png
หลักสูตรอนุบาล.png
ตรวจสอบนักเรียน.png
ข้อมูลครูประจำชั้น.png
DSC_0134
DSC_0134

press to zoom
DSC_0135
DSC_0135

press to zoom
1677
1677

press to zoom
DSC_0134
DSC_0134

press to zoom
1/3
เฉพาะครูผู้สอน.png
แผนกสตรี ร.png

ผลงานของเรา

22.png

รูปกิจกรรม

กิจวัตรประจำวันของนักเรียนมัธยม

บูรณาการ การงานอาชีพ_๑๙๐๓๐๖_0074
การเรียนการสอน_๑๙๐๓๐๖_0034
บูรณาการ การงานอาชีพ_๑๙๐๓๐๖_0158
บูรณาการ การงานอาชีพ_๑๙๐๓๐๖_0180
DSC_0134
บอร์ด มัธยม สตรี.jpg
bottom of page