เนอสเซอรี่

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

กิจวัตรประจำวัน.png
ติดต่อครูผู้สอน.png
ตรวจสอบนักเรียน.png
กิจกรรมของหนู.png

กิจกรรมของหนู

118401566_2682368865364744_8252971389493

119022881_2695985724003058_1245991708592

119228413_2703903139877983_3707189938877

117535629_2676186889316275_3731402601948

 

กิจวัตรประจำวัน

07:20-09:00 น.

 - นักเรียนมาโรงเรียน

 - ครูต้อนรับนักเรียน

 - รับปทานอาหารเที่ยง

 - กิจกรรมเสรี

10:10-12:30 น.

09:00-09:30 น.

 - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

 - อ่านดุอาอฺ / อัซการ / ซูเราะห์

11:50-12:30 น.

 - นักเรียนอาบน้ำ / แต่งตัว

 - เก็บของเล่น / ทำความสะอาด

  - นักเรียนเข้านอนกลางวัน

09:30-09:40 น.

 - รับปทานอาหารว่าง

 - กิจกรรมทำความสะอาด

14:30-15:00 น.

 - นักเรียนตื่นนอน

 - ดื่มนม 

- ทบทวนบทเรียน / ดุอาอฺ

- เล่นเกมส์การศึกษา

09:40-10:10 น.

 - กิจกรรมรักการอ่าน

 - กิจกรรมเสริมประสบการณ์

    - กิจกรรมสร้างสรรค์

15:00-15:30 น.

 - เตรียมตัวกลับบ้าน

 - คุณครูส่งนักเรียนกลับบ้าน

 

ระบบตรวจสอบนักเรียน

 

ติดต่อครูผู้สอน

 

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 

  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

 copyright  swit islamic school

qN4uh5e2Wu.png
  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม