โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

 ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ( เกิดก่อน 16 พ.ค.2560 ) 

 ระดับชั้นอนุบาล 2 อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ ( เกิดก่อน 16 พ.ค.2559 )

 ระดับชั้นอนุบาล 3 อายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ ( เกิดก่อน 16 พ.ค.2558 )

 ระดับชั้น ป.1 อายุ 6-7 ปี ( เกิดก่อน 16 พ.ค.2556-2557 )

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย (ม.4-5)

พิเศษ

นักเรียนที่สมัครใหม่  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2563 

รับสิทธิพิเศษมากมาย

ระดับชั้นอนุบาล 

ฟรีชุดนักเรียน ชุดท้องถิ่น ชุดพละ ถุงเท้าและรองเท้า

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้น ป.1

ฟรีชุดนักเรียน ชุดท้องถิ่น เสื้อกิจกรรม ถุงเท้าและรองเท้า

ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 และ ม.4)

ฟรีชุดนักเรียน และ เสื้อกิจกรรม  

* นักเรียนกำพร้า ฟรีทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา *

ณ ส.ว.ส. เรา …

1.เข้มการเรียนการสอนอัลกุรอ่าน ดุอาอ์ และศาสนกิจประจำวัน

2.สอนเสริม … ทักษะด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์

3.สอนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมสื่อสมัยใหม่

4.เน้นความเข้าใจภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียน

ดาวน์โหลดใบสมัคร (อนุบาล)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ประถม)

ดาวน์โหลดใบมอบตัว (ทุกระดับชั้น)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (มัธยม)

โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 

  สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

 copyright  swit islamic school

qN4uh5e2Wu.png
  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม