เรียนกีรออาตี เล่ม 1

สอนโดย ครูอับบาส ( พงศทวี พันธุ์โณ ) 

หน้าที่ 1 ถึง 4

หน้าที่ 5 ถึง 10

หน้าที่ 11 ถึง 15

หน้าที่ 16 ถึง 20

หน้าที่ 21 ถึง 25

หน้าที่ 26 ถึง 30

หน้าที่ 31 ถึง 36

หน้าที่ 37 ถึง 40

หน้าที่ 41 ถึง 44